HandelsbetingelserVed spørgsmål om indsendelse af prøver henvend dig på:


equilabdk@gmail.com


 


Åbningstider:    man.-tors.: 9:30-15:00

     fre:             9:30-14:00


 


Tlf.nr.: 2834 4635
Forretnings- og betalingsbetingelser


Gældende fra 25. maj 2018Anvendelse

Følgende betingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for service eller ved køb af de varer equilab sælger og tilbyder.


Du kan ikke benytte vores service, hvis du ikke har en mailadresse.


Du kan ikke benytte vores service hvis hesten/ hestene er tiltænkt konsum.


Priser og betalingsbetingelser


Betaling kan kun ske ved at benytte det tilsendte FI-kort.


Vi sender fakturaen pr mail. Når du klikker på fakturalinket får vi automatisk en kvittering.


Hvis vi ikke får en kvittering efter 2-3 dage sender vi fakturaen pr alm. Post.


Vi giver 10 dages kredit.


Overskrider du betalingsfristen får du tilsendt en rykker (1.rykker) hvor vi pålægger  renter i henhold til gældende lovgivning.


Overholder du ikke denne frist, får du endnu en og endnu en rykker (2. 3. rykker) hvor vi pålægger yderligere 100 kr i rykkergebyr samt rente i henhold til gældende lovgivning.


Derefter overgår betalingen til inkasso eller til advokat og domstol.


Priserne på vores ydelser fremgår af vores hjemmeside. Priserne er inkl 25% moms.


Ændringer i priser sker efter gældende lovgivning.


Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret når prøven er analyseret. Vi yder 14 dages fortrydelsesret på varer du køber direkte hos os eller køber gennem vores hjemmeside.


Fortrydelsesretten gælder fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal du underrette os om det senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Vi modtager medicinrester. Vi betaler ikke penge tilbage for indleverede medicinrester.


Erstatning / forsikring

Equilab er forsikret hos Tryg Forsikring. Forsikringen dækker de skader, vi måtte forvolde, der er dækket af forsikringen.


Klage

Dyrlæger er underlagt dyrlægeloven. Dyrlægeloven siger blandt andet:

- § 8. En autoriseret dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed. Dyrlægeloven i sin helhed kan ses på www.retsinfo.dk

Hvis du ikke mener, at vi har levet op til loven kan du klage til:

Ministeriet for Familie- og forbrugsanliggender –Fødevarestyrelsen, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg.


Fortrolighed, videregivelse af patient oplysninger, attestering

Ingen af de journaloplysninger vi noterer kan læses af andre.


Vi er underlagt fortrolighed i henhold til gældende lovgivning, og videregiver ikke patientoplysninger med mindre du giver skriftligt samtykke hertil.


Vi videreformidler dokumentation for undersøgelser, attester mv. som vi har udfærdiget på baggrund af undersøgelse og vurdering af hesten, på kundens opfordring. Dvs alle oplysninger på hesten tilhører den person, der har betalt for ydelsen, og kun denne person kan rekvirere patientoplysninger samt bestille videreformidling.


Al videreformidling af oplysninger, herunder attester til forsikring, retslige formål mv fra Equilab forudsætter, at der ikke er noget udestående mellem Equilab  og kunden, dvs at alle regninger til Equilab på de pågældende ydelser udført i forbindelse med undersøgelse og behandling af hesten er betalt.


Vi forbeholder os dog retten til at videreformidle evt. data til kollegaer med fagligt henblik og ”second opinion” hvis dette er påkrævet i henhold til hestens optimale behandling eller vurdering.


E markedsføring

Du kan tilmelde dig evt nyhedsbrev på hjemmesiden og du kan via mail afmelde nyhedsbrevet igen. I forbindelse med nyhedsbrevet vil vi ind imellem sende spørgeskemaer ud som en del af vores løbende kundeundersøgelser. Du er naturligvis ikke forpligtet til at svare på disse.


Persondatapolitik

Vi registrere kun de data du selv sender: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt hestens data. Data bliver kun brugt til fakturering og journal. Vi overdrager aldrig journaloplysninger uden samtykke. Oplysningerne i regnskabsprogrammet og journal må ikke slettes. Oplysningerne i regnskabsprogram og journal bliver ikke sendt til andre uden opfordring fra andre en den oplysningerne vedrøre.


Vi bruger cookies, og logistiksoftwear. Vi hverken kan eller vil følge din specifikke færden, vi bruger det kun til at se hvordan vores hjemmeside bruges. Når du sender oplysninger til os via websitet, sker dette via ukrypterede forbindelser. Person-dataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger og ret til i særlige tilfælde at få berigtiget oplysninger. Retten til indsigt indebærer bl.a. en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv. Såfremt man ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal man rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Equilab.


Tvist og værneting

Alle tvistigheder vil vi så vidt det er muligt løse mellem parterne i mindelighed. Såfremt vi ikke kan opnå enighed mellem os bliver konflikten afgjort ved almindelig dansk domstol.


Varsling af ændringer

De almindelige forretningsbetingelser for Equilab kan vi ændre med varsel i henhold til gældende lovgivning. Du bliver varslet via hjemmesiden under nyheder. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemfører vi uden forudgående varsel. Ændringer i tilbud eller kampagner der løber i en periode, er anført på hjemmesiden med periodens start og slut dato.


Ansvar

Information på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme.

Vi påtager os ikke ansvar for direkte eller indirekte tab som følger af brugen af informationer på vores hjemmeside. Download af informationer fra vores hjemmeside sker på dit eget ansvar. Ingen af de informationer, der står på hjemmesiden kan kompensere for eller erstatte den professionelle rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.


KontaktEquilab

Vor Frue Hovedgade 84

4000 Roskilde
Tlf:


2834 4635


Mail:


equilabdk@gmail.com


CVR oplysninger:


CVR nr 27300839


 


Adresse til Laboratoriet:


EquiLab

Tjærebyvej 202 C

4000 Roskilde


 


Prøver skal sendes hertil.